Lütfen bekleyiniz...

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
23.06.2022 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
23.06.2022 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.06.2022 Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6)
15.06.2022 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15.06.2022 Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
15.06.2022 Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik
09.06.2022 Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.06.2022 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliği
19.05.2022 Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
18.05.2022 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.05.2022 Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
26.04.2022 Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği
22.04.2022 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
19.04.2022 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
16.04.2022 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
14.04.2022 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.2022 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2021/39)
02.04.2022 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23.03.2022 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
18.03.2022 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
15.03.2022 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
15.03.2022 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
15.03.2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
11.03.2022 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
11.03.2022 Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sayfada 25 Kayıt Toplam 29 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor