Lütfen bekleyiniz...

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
14.09.2022 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030)
13.09.2022 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
03.09.2022 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
13.08.2022 Sulama Birliklerine Başkan Olarak Görevlendirilecek Kamu Personelinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
26.07.2022 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)
23.07.2022 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5854)
21.07.2022 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5815)
21.07.2022 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası, İhtiyaç Dışı ve Faydalı Ömrünü Doldurmuş Malzeme, Hurda Malzeme, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği
13.07.2022 Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
09.07.2022 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
07.07.2022 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar: 2022/310)
04.07.2022 2022 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge
01.07.2022 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.07.2022 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
28.06.2022 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
23.06.2022 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
23.06.2022 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.06.2022 Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6)
15.06.2022 Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15.06.2022 Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
15.06.2022 Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik
09.06.2022 Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.06.2022 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliği
19.05.2022 Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
18.05.2022 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sayfada 25 Kayıt Toplam 30 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor