Lütfen bekleyiniz...

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

İdari Yargılama Usulü Kanunu

Güncel KanunKanun No: 2577Kabul Tarihi: 06 Oca 1982RG No: 17580RG Tarihi: 20 Oca 1982
İdari Yargılama Usulü Kanunu Birinci Bölüm - Genel EsaslarKapsam ve nitelik: Madde 1 – 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir. [1...

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31875RG Tarihi: 23 Haz 2022
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 23.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31875 Madde 1- 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin 1...

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 7411Kabul Tarihi: 16 Haz 2022RG No: 31875RG Tarihi: 23 Haz 2022
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası...

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6)

Değiştiren TebliğRG No: 31868RG Tarihi: 16 Haz 2022Tebliğ No: 6Tebliğ Tarihi: 16 Haz 2022
Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31868 Tebliğ Tarihi: 16.06.2022 T...

Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31867RG Tarihi: 15 Haz 2022
Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31867 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangı...

Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31867RG Tarihi: 15 Haz 2022
Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31867 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1-  (1) Bu Yönetmeliğin amacı ürünlerin ve etkin ma...

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Değiştiren KanunKanun No: 7410Kabul Tarihi: 10 Haz 2022RG No: 31867RG Tarihi: 15 Haz 2022
Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Madde 1- 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Ek Madde 15- Devlet Su İşleri Genel...

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31861RG Tarihi: 09 Haz 2022
Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 09.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31861 Madde 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğine 114 üncü madd...

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31856RG Tarihi: 04 Haz 2022
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31856 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi merkez ve taşr...

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31840RG Tarihi: 19 May 2022
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 19.05.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31840 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurları ve sözleşmeli ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 68 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor