Lütfen bekleyiniz...

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

İdari Yargılama Usulü Kanunu

Güncel KanunKanun No: 2577Kabul Tarihi: 06 Oca 1982RG No: 17580RG Tarihi: 20 Oca 1982
İdari Yargılama Usulü Kanunu Birinci Bölüm - Genel EsaslarKapsam ve nitelik: Madde 1 – 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir. [1...

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 6030RG No: 31953RG Tarihi: 14 Eyl 2022
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030) Karar Sayısı: 6030 Karar Tarihi: 13.09.2022 Resmi Gazete Tarihi: 14.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31953 Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapı...

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Güncel TebliğRG No: 31952RG Tarihi: 13 Eyl 2022Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 13 Eyl 2022
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31952 Tebliğ Tarihi: 13.09.2022 Tebliğ Numarası: - BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç Mad...

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31942RG Tarihi: 03 Eyl 2022
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31942 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eği...

Sulama Birliklerine Başkan Olarak Görevlendirilecek Kamu Personelinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Güncel YönetmelikRG No: 31922RG Tarihi: 13 Ağu 2022
Sulama Birliklerine Başkan Olarak Görevlendirilecek Kamu Personelinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 13.08.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31922 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin ama...

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)

Değiştiren TebliğRG No: 31904RG Tarihi: 26 Tem 2022Tebliğ No: 10Tebliğ Tarihi: 26 Tem 2022
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Resmi Gazete Tarihi: 26.07.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31904 Tebliğ Tarihi: 26.07.2022 Tebliğ Numarası: 10 Madde 1- 18/4/2015 tarihli...

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5854)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5854RG No: 31901RG Tarihi: 23 Tem 2022
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5854) Karar Sayısı: 5854 Karar Tarihi: 22.07.2022 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31901 Ekli “Sözleşmeli Personel Çalı...

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası, İhtiyaç Dışı ve Faydalı Ömrünü Doldurmuş Malzeme, Hurda Malzeme, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31899RG Tarihi: 21 Tem 2022
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası, İhtiyaç Dışı ve Faydalı Ömrünü Doldurmuş Malzeme, Hurda Malzeme, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2022 Resmi Gazete Sayısı:...

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5815)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5815RG No: 31899RG Tarihi: 21 Tem 2022
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5815) Karar Sayısı: 5815 Karar Tarihi: 20.07.2022 Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31899 Ekli “Sözleşmeli Personel Çalı...

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31891RG Tarihi: 09 Tem 2022
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31891 Madde 1- 27/10/2010 ta...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 70 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor