Lütfen bekleyiniz...

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Atama İşleminin İptali İstemi - İstinaf Başvuru Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Atama İşleminin İptali İstemi - İstinaf Başvuru Dilekçesi ……….. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE SUNULMAK ÜZERE ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA İSTİNAFA BAŞVURAN DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad, Adres) DA...

4B Hizmet Sözleşmesi

Sözleşme
4B Hizmet Sözleşmesi ……………………..adına hareket eden …………………… ile ……………… görevinde istihdam edilecek ………………… arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi, …………………….., “ilgili” deyimi …………………… sözleşme...

İşletme Ruhsat İptali - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İşletme Ruhsat İptali -  Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                      DAVACI                           : (Şirket Unvanı, Sicil No, Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVAL...

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Şikayet Başvurusu

Yazışma / Form
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Şikayet Başvurusu ….. KAYMAKAMLIĞI’NA MÜŞTEKİ                        : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)...

İdare Mahkemesi - Yanlış Tedavi Tazminat Talebi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İdare Mahkemesi -  Yanlış Tedavi Tazminat Talebi - Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI         ...

Yapı Tatil Zaptının ve Yıkım Kararının İptali - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Yapı Tatil Zaptının ve Yıkım Kararının İptali -  Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                      YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİ...

Disiplin Cezasının İptali İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Disiplin Cezasının İptali İstemi - Dava Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DAVACI : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av.(Ad, Soyad...

Çed Raporunun İptali - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Çed Raporunun İptali  - Dava Dilekçesi NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACILAR                :(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                          :Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI                        : T.C. Çevre ve Orman...

Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Tazminat Talebi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Tazminat Talebi - Dava Dilekçesi ….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI   ...

İdare Mahkemesi Miktarın Artırılması Talepli Dilekçe - Talep Dilekçesi

Dava Dilekçesi
İdare Mahkemesi Miktarın Artırılması Talepli Dilekçe - Talep Dilekçesi ….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres) VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres) DAVALI    ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor