Lütfen bekleyiniz...

İdari Yargılama Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

İdari Yargılama Usulü Kanunu Parasal Sınırlar Tablosu

Dönem

Tam Yargı Davalarında Duruşma Talep Etme Sınırı

Vergi Davalarında Duruşma Talep Etme Sınırı

Tek Hakimle Görülecek Davalarda Sınır

Temyiz Sınırı

İstinaf Sınırı

01.01.2019-31.12.2019

44.000 TL üzeri

44.000 TL üzeri

44.000 TL’ye kadar

144.000 TL üzeri

6.000 TL üzeri

01.01.2020-31.12.2020

53.930 TL üzeri 53.930 TL üzeri 53.930 TL'ye kadar 176.500 TL üzeri 7.000 TL üzeri

01.01.2021-31.12.2021

58.840 TL üzeri 58.840 TL üzeri 58.840 TL'ye kadar 192.570 TL üzeri 7.000 TL üzeri